Werkwijze

 

Na een (telefonisch) kennismakingsgesprek, worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Zij ontvangen van te voren 

een uitgebreide vragenlijst en sturen deze ingevuld terug voor dit gesprek.  Tijdens dit intakegesprek met u en uw kind ( gezamenlijk of apart, afhankelijk van de situatie ) stellen we samen de hulpvraag en doelen vast. Wat zijn je doelen en wat gaan we doen om die te bereiken. Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 6 – 8 sessies.

In de sessies die volgen ga ik met het kind op zoek naar zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. We gaan die kwaliteiten vervolgens inzetten in situaties waar het kind het moeilijk mee heeft. Als coach help ik het kind de oplossing in zichzelf te vinden, zodat het op eigen kracht verder kan gaan. Hierbij maak ik gebruik van verschillende mogelijkheden en interventies, zoals NLP oefeningen, gesprekstechnieken (o.a. RET), Rots en Water oefeningen, spelvormen (o.a. Coachee spel, kinder kwaliteitsspel,) en creatieve werkvormen (o.a. muziek, visualisaties, verhalen, metaforen, tekenen, klei etc.) maar ook de natuur in, rollenspel etc. Ook is het mogelijk dat ik op de school van het kind kom observeren en/ of gesprekken voer met de leerkracht